چند نمونه از پروژه هایی که توسط شرکت متا تهویه به انجام رسیده عبارتند از:

ارسال اکونوپک برای شرکت محترم آرشه

ارسال اکونوپک شرکت ارشه002 min
ارسال اکونوپک شرکت ارشه001-min
ارسال اکونوپک شرکت ارشه003 min
اکونوپک و ایرواشر 15000cfm و 200000kcalبرh گرمایش دو دستگاه به سفارش شرکت آرشه آماده گردید

سرمایش و گرمایش باغ ویلا با دستگاه اکونوپک

سرمایش و گرمایش باغ ویلا با دستگاه اکونوپک با سوخت گازوئیلی وبرق تکفاز001 min
سرمایش و گرمایش باغ ویلا با دستگاه اکونوپک با سوخت گازوئیلی وبرق تکفاز002 min

اکونوپک ورزشگاه شهدای اسفریز خمینی شهر به مدیریت حاج علی فخاری

اکونوپک ورزشگاه شهدای اسفریز خمینی شهر به مدیریت حاج علی فخاری001
مایی از کانال های رفت و برگشت در پروژه اکونوپک ورزشگاه شهدای اسفریز خمینی شهر حاج آقا فخاری min

فروشگاه فامیلی خمینی شهر

فروشگاه فامیلی خمینی شهر #کوره هوای گرم

هیتر ۴۰۰۰۰۰کیلو کالری کانالی تمام استیل جهت سالن تولید MDF شرکت صالح جو شهرک بزرگ آقای مهندس صالحی آماده گردید

هیتر 400000کیلو کالری کانالی تمام استیل جهت سالن تولید MDF شرکت صالح جو شهرک بزرگ آقای مهندس صالحی آماده گردید

اکونوپک حسینیه بیت العباس دولت آباد

اکونوپک حسینیه بیت العباس دولت آباد

اکونوپک ورزشگاه مهدیه خمینی شهر آقای طاهری

اکونوپک ورزشگاه مهدیه خمینی شهر آقای طاهری