کولر آبی یا کولر سلولزی و چیلر و کولر گازی و تفاوت قیمت ها

کولر آبی

مقدمه

در این مقاله به بررسی مباحث متنوع سرمایش از حمله  کولر آبی و مخصوصا کولرهای صنعتی  یا کولرهای سلولزی و قیمت خرید کولرهای سلولزی و نحوه ساخت کولرهای آبی و همچنین موارد مصرف کولرهای سلولزی در مکان های مختلف می پردازیم

سیستم های سرمایش بسیار پیچیده تر از سیستم های گرمایشی می باشد ، زیرا بجای صرف انرژی برای تولید حرارت و گرما در ساختمان باید انرژی صرف کند تا گرمای تولید شده در محیط داخلی را به خارج از ساختمان هدایت کند.

برای ایجاد هوای سرد بخش‌های مختلف از جمله سالن‌های بزرگ تجمعات سینماها ؛ آمفی تاترها و همچنین مراکز مسکونی و فرهنگی، تجاری، صنعتی ، ورزشی، آموزشی و مذهبـی  پارامتر های مختلفی وجود دارد که به شرح آنها می پردازیم

الف : سیسـتم چیلـر مرکـزی

چیلر مرکزی بـا تامیـن آب سـرد توسـط چیلـر و گـردش آب سـرد در داخـل فـن کوئـل و یـا کوئـل سرمایشـی سیسـتم هواسـاز، سـرمایش محیـط را تامیـن مینمایـد.

ب : سیسـتم سرمایشـی گازی

دراین سیستم از اثرات انقباض و انبساط گازها جهت تولید سرما و گرما استفاده می‌گردد.

ج: سیستم ایرواشـر یا سیستم سرمایش تبخیـری مرکـزی

بـه این صـورت که نـازل ها آب را تحـت فشـار بالا که از پمپ تأمین شـده اسـت، بـه صـورت قطـرات ریـز درآورده و بـا عبـور هوا توسـط فـن و انتقـال هوای خنـک و مرطوب به داخل سیسـتم کانـال کشـی، سـرمایش سـازگار بـا محیـط زیسـت را تأمیـن مینماید

 د:  کولـر آبـی یا سـرمایش طبیعـی

بـا اخـذ هـوای تازه بیرون و عبور دادن آن از واسـط تبخیری یا پد سـلولزی هـوای خنـک را تامیـن مینمایـد. مصرف پائیـن برق ، نصب و راه اندازی آسـان و سـرمایش سـازگار با محیط زیسـت و همچنین پایین بودن ریسک خرابی و خدمات پس از فروش  از ویژگیهـای بـارز ایـن انتخاب میباشـد. طراحـی ایـن محصول بر اسـاس اسـتاندارد ملـی ۴۹۱۱ ، ۴۹۱۰-۲ و ۱۷۹۰۷ میباشـد، افزایـش ایمنـی و سـهولت در اسـتفاده، از معیارهـای اصلـی طراحـی ایـن کولـر میباشـد

تفاوت منحصر به فرد کولر آبی و کولرگازی و چیلر

از بین انواع  سیستم هایی که در قسمت فوق به آن‌ها اشاره کردیم، تنها کولر آبی و کولر گازی هستند که تنها در حالت سرمایش مورد استفاده قرار می گیرد، اما دیگر تجهیزات از جمله اسپلیت، فن کوئل، چیلر، داکت اسپلیت، دستگاه GHP و VRF جزو سیستم سرمایشی و گرمایشی هستند که می توان بنا به نیاز ساختمان آن ها را در یکی از حالت های سرمایش و یا گرمایش تنظیم نمود.

به همین دلیل قصد داریم  بیشتر در مورد کولر آبی صحبت کنیم و بعد از این مبحث مباحث باقی مانده را بررسی نماییم

با طرح چند سوال تفاوتهای کولر سلولزی و کولر گازی و چیلر را بررسی کنیم

کولر آبی بیشتر برای چه مناطقی مناسب می باشد؟

کولر آبی برای مناطق خشک می باشد زیرا به خاطر تولید رطوبت در مناطق مرطوب نباید استفاده گردد و مناسب برای مناطق مرکزی ایران است ولی چیلر در هر منطقه ای قابل استفاده است.

مقایسه قیمت کولر آبی و مابقی تجهیزات سرمایشی از جمله چیلر و کولر گازی به چه صورت است ؟

کولرهای سلولزی در ظرفیت‌های برابر نسبت به تجهیزات دیگر به دلیل سادگی در سیستم  بسیار ارزانتر و حتی قابل قیاس نمی باشد .

مقایسه هزینه های تعمیر و نگه داری درکولر آبی سلولزی و چیلر و کولر گازی به چه صورت است؟

هزینه های تعمیر و نگه داری چیلر و کولر گازی به شدت بالاتر از هزینه تعمیر ونگه داری کولر آبی و یا سلولزی می باشد .

مقایسه میزان استهلاک در کولر سلولزی و مابقی تجهیزات به چه صورت می باشد؟

میزان استهلاک در کولرهای آبی به دلیل سادگی سیستم بسیار پایین است ولی در سیستم های سرمایشی از جمله چیلر و موارد دیگر بسیار بالاست .

سازگاری با طبیعت در کدامیک از موارد فوق بیشتر می باشد؟

کولر های سلولزی سازگارترین دستگاه سرمایشی با محیط زیست به شمار می‌آیندچون میزان آلایندگی آنها صفر می باشد ولی بقیه تجهیزات سرمایشی به دلیل وجود گاز در سیستم آنها و همچنین چون برای تولید سرما، گرما به محیط ارسال می نمایند سازگار با محیط نمی باشند.

میزان مصرف انرژی در کدامیک از موارد فوق بیشتر می باشد؟

میزان مصرف برق در چیلر و کولرهای گازی به مراتب بیشتر از میزان مصرف برق در کولرهای سلولزی است، ولی در مقابل میزان مصرف آب در کولر های سلولزی بیشتر است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سیستمهای مختلف سرمایش و گرمایش مقاله های بعدی رادنبال بفرمایید .


کولر صنعتی


تماس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WeCreativez WhatsApp Support
برای دریافت مشاوره و خرید انواع تجهیزات سرمایشی و گرمایشی کافیست با ما در ارتباط باشید.
👋 سلام: چطور می تونم کمک کنم؟